Puustellin työkylä

 

 

hanke logot

 

Oppisopimuskoulutus on erinomainen väylä kehitysvammaisten nuorten työllistymiseen. Sen onnistumisen edellytyksenä tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota:

  •            Työllistyjän arjen- ja elämänhallinnan valmiuksien kartoittamiseen
  •          Työllistyjän opiskelu- ja työelämävalmiuksien kartoittamiseen
  •            Riittävän tuen ja tiedon saantiin paitsi työllistyjälle myös hänen lähipiirilleen
  •            Sopivan työpaikan löytymiseen ja työpaikkaohjaajan riittävään ohjausresurssiin sekä osaamiseen
  •            Opiskelun, työssäkäynnin ja arjen yhteensovittamiseen
  •            Opiskelun tukemiseen
  •           Työssäkäynnin tukemiseen

Tuetulla oppisopimuksella tarkoitetaan oppisopimuskoulutusta johon sisällytetään juuri näitä opiskelijan tarvitsemia tukimuotoja. TALLI-hankkeessa työhönvalmentaja huolehtii toteuttaa näitä tukimuotoja mahdollistaen siten oppisopimuskoulutuksen kehitysvammaiselle nuorelle. Hankkeen tarkoituksena on käytännön tuen ohella tuottaa selkeä toimintamalli jolla riittävä tuki ja ohjaus saadaan tuotettua. Toimintamallin kehittämisessä käytetään oman kokemuksen ohella hyväksi myös muualla kerättyä tietoa.