Puustellin työkylä

 

 

 ray

Tukihenkilötoiminta                                                                                                                                      

Tukihenkilötoiminta on Raha-automaatti yhdistyksen tukemaa ja Puustellin Työkylän toteuttamaa toimintaa jonka puitteissa tuetaan Puustellin Työkylässä työskentelevien henkilöiden itsenäistä asumista, estetään heidän laitostumista ja syrjäytymistä sekä aktivoidaan heidän sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuuttaan sekä arkeaan työpaikalla sekä työajan ulkopuolella.

 Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on

 • edesauttaa itsenäistä asumista opettamalla arkielämän perustaitoja sekä oman elämän hallintaan liittyviä taitoja
 • edesauttaa itsenäistä asumista erilaisilla tukitoimilla sekä neuvomalla juoksevissa asioissa
 • estää syrjäytymistä edistämällä sosiaalista vuorovaikutusta sekä ylläpitämällä kontaktiverkkoa sekä mahdollistamalla erityyppisiä toimintoja ja aktiviteetteja vapaa-aikana
 • edesauttaa harrastamista sekä yhteiskunnallista aktiivisuutta
 • antaa vertaistukea työssä sekä sen ulkopuolella

Tukihenkilötoiminnan sisältö:

1. Oman elämänhallinnan edistäminen, eli tukihenkilötoiminnan puitteissa järjestetään osatyökykyisille työntekijöille:

 • koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia itsenäiseen asumiseen, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa
 • kotiruokaryhmä jossa ohjatusti opetellaan ruoan laittoa, siivousta, vaatehuoltoa, kaupassa käyntiä sekä rahan käyttöä
 • henkilökohtaiset tai pienryhmätapaamiset missä keskustellaan esimerkiksi sosiaalisista suhteista, seksualisuudesta, seurustelusta, ja muista sosoiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvistä asioista
 • henkilökohtaiset tai pienryhmätapaamiset missä keskustellaan esimerkiksi omista huolista ja murheista, ikääntymisestä sekä muista yksilöllisistä ikään, terveyteen sekä arkeen liittyvistä asioista
 • kotikäynnit joissa autetaan itsenäiseen asumiseen liittyvissä haasteissa tai avuntarpeissa kuten perussiisteys, asunnon ylläpito sekä muuttaminen uuteen asuntoon

2. Arjen asioinnit, eli tukihenkilötoiminnan puitteissa järjestetään osatyökykyisille työntekijöille:

 • apua arkisissa terveyteen ja sen hoitoon liittyvissä asioissa kuten lääkärissä, apteekissa, optikolla tai ryhmissä käynneissä
 • apua virastoissa asioinnissa tai esimerkiksi veroilmoituksen tai asumistukihakemusten täytössä, vakuutus- tai pankkiasioiden hoidossa ja muissa virallisissa paperitöissä
 • apua muissa satunnaisissa asioinneissa kuten esimerkiksi asunnon haussa tai puhelimen huollossa ja ostossa

3. Toimintoja ja aktiviteetteja, eli tukihenkilötoiminnan puitteissa järjestetään osatyökykyisille työntekijöille:

 • taukojumppaa, rentoutushetkiä, elokuvailtapäiviä sekä kävelylenkkejä tai uintia työpäivän yhteydessä
 • erilaisia kokopäivän retkiä esimerkiksi eläinpuistoon, laskettelemaan ja tutustumiskäyntejä muihin vastaaviin kohteisiin
 • erilaisia lyhyempiä tutustumiskäyntejä esimerkiksi kirjastoon tai näyttelyihin
 • apua harrastuksissa tai aktiviteeteissa käynneissä sekä niihin osallistumisessa

4. Vertaistuki, eli tukihenkilötoiminnan puitteissa annetaan osatyökykyisille työntekijöille vertaistukea ja opastusta arjen haasteissa