Puustellin työkylä

 

Yksilö- ja ryhmävalmennus ovat osa Puustellin Tuki ry:n tuottamaa työvalmennus –palvelua.

Yksilövalmennuksessa käydään yksilötasolla läpi valmentautujan henkilökohtaisia tavoitteita, kartoitetaan niiden toteuttamiseen liittyviä haasteita sekä haetaan ratkaisuja tavoitteiden toteuttamiseksi ja motivoidaan häntä ottamaan vastuuta omasta elämästään.

Ryhmävalmennuksessa kehitetään valmentautujien yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutustaitoja vertaisryhmän avulla. Ryhmävalmennuksessa myös opetellaan atk-taitoja, tiedonhakua, työnhakua sekä keskustellaan vertaisryhmässä oman elämän ja arjen hallinnasta ja siihen liittyvistä haasteista.

Kaikissa valmennusmuodoissa työotteemme on työpajapedagoginen. Se tarkoittaa, että valmennuksessa edetään yksilön edellystysten mukaisesti. Oppiminen tapahtuu tekemällä ja työ on valmentautumisen väline. Kaikki perustuu yhteisesti laadittuun suunnitelmaan ja toiminta on tavoitteellista. Puustellin joustava oppimisympäristö ja osaavat ohjaajat mahdollistavat onnistumiset.