Puustellin työkylä

 

Yksilö- ja ryhmävalmennus ovat osa Puustellin Tuki ry:n tuottamaa työvalmennus –palvelua.

Yksilövalmennuksessa käydään yksilötasolla läpi valmentautujan henkilökohtaisia tavoitteita, kartoitetaan niiden toteuttamiseen liittyviä haasteita sekä haetaan ratkaisuja tavoitteiden toteuttamiseksi ja motivoidaan häntä ottamaan vastuuta omasta elämästään.

Ryhmävalmennuksessa kehitetään valmentautujien yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutustaitoja vertaisryhmän avulla. Ryhmävalmennuksessa myös opetellaan atk-taitoja, tiedonhakua, työnhakua sekä keskustellaan vertaisryhmässä oman elämän ja arjen hallinnasta ja siihen liittyvistä haasteista.

 Ryhmävalmennuksen teemoja syksyllä 2015

- Oman terveyden hoitaminen

 • uni
 • henkilökohtainen hygienia
 • erilaiset riipuvuudet

- Oman elämäntilanteen hahmottaminen ja tulevaisuuden suunnittelu

 • omien voimavarojen tiedostaminen ja käyttäminen toiminnan tukemiseen
 • haaveilu :)

- Oman talouden hallinta ja rahankäyttö sekä virastoissa asiointi

 • erilaiset etuudet ja tuet
 • tutustumiskäynnit esim. TE- sekä sosiaalitoimistoon ja Kelalle

- Ammatinvalinnan ja/tai koulutuksen hahmottuminen

 • oma toiveammatti ja omien työvalmiuksien tiedostaminen
 • opiskelumahdollisuudet ja omien opiskelumahdollisuuksien tiedostaminen
 • ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuus
 • tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin sekä ammatillisen kuntoutuksen tuottajiin

- Työelämään pääsyn eri vaihtoehtoja sekä työelämän perussääntöjä

 • työkokeilu
 • siirtymätyö
 • oppisopimus
 • ammatillinen kuntoutus
 • avotyö
 • työlainsäädäntö

- Työ- ja opiskelupaikan hakemisen harjoittelu sekä tarvittavien hakupapereiden tuottaminen

 • työhakemus
 • cv
 • työhaastattelu